NmeaTracker – Bättre navinstrument

NmeaTracker är namnet på en app för navigation. Den tar in båtens alla instrumentvärden via Wi-Fi, och sedan bearbetar och presentera datat på ett bättre sätt än vad de ordinarie instrumenten klarar av. Appen är fortfarande under utveckling och ytterligare några fälttester behövs. Priset blir antagligen gratis.