Start

Välkommen till Contexor, ett företag för systemutveckling grundat av  Ulf Nyman.
Contexor utför systemutveckling både i teori och praktik. I teori som expertis inom Configuration Management (versionshantering och utvecklingsmodeller). I praktiken som programutveckling inom småskalig teknik (IoT och apputveckling)

Ulf Nyman är numera pensionär och tar inte längre uppdrag som resurskonsult på heltid. Men Ulf kan åta sej mindre utvecklingsuppdrag som apputveckling (PWA), IoT system (ESP32), karthantering (OpenLayers), smarta hem (Home Assistant) och annan programmering- och dokumentering. Affärsidén bygger på att sådana uppdrag blir billigare för kunden än att anlita ett större IT-bolag.