Start

Welcome to Contexor, a software development company founded by Ulf Nyman.
This site is mostly written in swedish, but our international visitors will find
english information in the ”Produkter/Hep2Dial” section above.

Ulf Nyman är numera pensionär och tar inte uppdrag som resurskonsult på heltid. Men Ulf kan åta sej mindre utvecklingsuppdrag, som apputveckling (iOS, Android), IoT system (Arduino, MQTT, LoRa), karthantering (OpenLayers), programmerings- och dokumentationsuppdrag. Affärsidén bygger på att sådana uppdrag blir betydligt billigare för kunden än att anlita IT-bolag.