Produkter

Prototyp- och produktutveckling kan göras på som separat uppdrag eller som del i team. Behövs en särskild app till en läsplatta eller smartfon. Eller är kanske en serverbaserad webapp ett bättre alternativ. Behövs det samlas in några mätvärden? Var befinner sej traktorn just nu? Hur varm är generatorn? Varifrån blåser det? Hur mycket laddar solpanelerna?

Lägg ut ett uppdrag om förstudie eller konstruktionuppdrag!