NmeaTracker – Bättre navinstrument

NmeaTracker är namnet på en app för navigation. Den tar in båtens alla instrumentvärden via Wi-Fi, och sedan bearbetar och presentera datat på ett bättre sätt än vad de ordinarie instrumenten klarar av. Appen är fortfarande under utveckling och ytterligare några fälttester behövs. Priset blir antagligen gratis.

WayPointer – Visa vägen

WayPointer är en app för navigering i Skandinavien. Sjökort hämtas från Eniro och vindprognoser hämtas från SMHI. Det är möjligt att hantera girpunkter (Waypoints) och sammansatta rutter (Routes). Det går att visa specialicerad styrinformation mot enskilda girpunkter. Position hämtas fron den intera GPS-funktionen i iPhone/iPad.

Dessa bilder är från en prototyp och visar inte en slutlig produkt. Lansering planeras till våren 2019.

PocketSaldo – Vilka fördelar?

Sajten Företagande.se har ställt en antal granskande frågor (klicka här) till några av leverantörerna av de vanligaste bokföringsprogrammen. Vi vill inte vara sämre och svarar på dessa frågor här nedan.

1. Med en eller ett par meningar – Varför ska man välja ert bokföringsprogram?

PocketSaldo är ett bokföringsprogram för bokföring på enklast tänkbara sätt. Det är en app (mobilapplikation) som möjliggör att bokföra med en iPad eller iPhone. Därmed är bokföringen mer tillgänglig och man kan bokstavligen ”ha bokföringen på fickan”, om man så vill. Det behövs ingen anslutning till internet. Det finns inga tekniska begränsningar, som t.ex. tidsbegränsad giltighet eller max antal kassaböcker.

2. Vad kostar det?

I dagsläget kostar appen 40 kr, vilket är ett introduktionspris. Ordinarie pris är 129 kr. Det är en engångskostnad. Det tillkommer inget abonnemang eller andra kostnader.

3. Om kunden har frågor, hur fungerar er support?

Det finns en 20-sidig användarhandbok på svenska. I övrigt kan man mejla frågor, felrapporter eller önskemål till en särskild mejladress.

4. Kan ni nämna några funktioner som ni är extra stolta över och som ni ser som ett stort plus?

Det finns en funktion som kallas ”magiska balansen” som automatiskt räknar ut beloppet i en verifikatsrsad så att det blir balans. Man kan också lätt kopiera ett tidigare verifikat och använda det som mall.

5. Passar ert/era program till alla företag, bolagsformer och antal anställda eller riktar ni er till en viss målgrupp?

Vi riktar oss till mindre företag, föreningar och privatpersoner som sköter sina räkenskaper enligt klassisk redovisning (debet och kredit), sådana som tycket att 100 kr/månad i användaravgift är för mycket, och de som inte gillar att lagra sin bokföring på annan plats (i molnet). För att passa olika bolagsformer bör man ha en genomtänkt och passande kontoplan. I handboken finns vägledning hur man lägger upp sådana.

6. Vad tycker ni är viktigt när man som nystartad företagare ska välja bokföringssystem?

Om man är ovan vid bokföring bör fokus vara på de väsentliga grundfunktionerna. Många extrafinesser och tilläggsfunktioner kan vara förvirrande till en början. När företaget växer kan man behöva fler funktioner och hjälpmedel, som man då inser värde och behov av.

Help2Dial – Första godkända appen

Nu har vår första app blivit godkänd av Apple. Appen heter Help2Dial och är tänkt att hjälpa barn, gamla och synskadade att lättare kunna slå ett telefonnummer. Själva appen är inte så märkvärdig utan det är att själva godkännandet som är intressant. Proceduren att dra detta hela vägen med olika certifikat, avtal med amerikanska skattemyndigheten, en mängd olika storlekar på ikoner och startbilder, dokumenterade och odokumenterad inställningar, m.m. har varit lång. Men nu är detta engångsarbete gjort och följande appar blir mycket lättare att lansera.

Help2Dial-01