Ulf Nyman

Ulf Nyman

Konsult i Systemutveckling och Configuration Management

ulf_nyman

• Ulfs erfarenhet är från utveckling av tekniska datorsystem. Praktiskt som systemutvecklare (programmering) och teoretiskt som metodutvecklare (utvecklingsprocess).

• Ulfs specialitet är apputveckling och IoT.

• Ulfs egenskaper är ”analytisk”, ”strukturerad”, ”hjälpsam” och ”ett tungt namn”.

• Ulfs intressen är segling, utförsåkning och fotografering.

ERFARENHET

Född i Stockholm 1953. Civilingenjör KTH Elektroteknik 1978.

Ulf är numera pensionär och tar inte uppdrag som resurskonsult på heltid. Men Ulf kan åta sej mindre programmerings- och dokumentationsuppdrag, lämpligen inom apputveckling och IoT. Affärsidén bygger på att uppdrag blir betydligt billigare för kunden än att anlita konsultbolag.

Ulf har tidigare arbetat mycket med Konfigurationshantering (Configuration Management, CM). Detta omfattar lärare i CM-kurser, författare till marknadsförd CM-publikation, konsult att definiera och införa processer, metoder och verktyg hos produktutvecklande kunder. Ulf behärskar även det mesta inom systemutveckling.

Ulf har erfarenhet av analys/konstruktion och dokumentation av processer för systemutveckling, med fokus på konfigurationshantering och kvalitetssäkring. Målet med metodbeskrivningar är att hålla dessa enkla och praktiska, och genom bilder förklara begrepp inom Systemutveckling, Konfigurationshantering och Kvalitetssäkring.

Ulf har kunskap i införande av CM system och verktyg. På lägre nivå, genom erfarenhet av verktyg för versionshantering. På högre nivå, genom arbete med produktmodeller, konfigurationsstrukturer och namnstandarder, med mål att produkt, process och verktyg skall hänga ihop. Detta omfattar ledning, utbildning och handböcker.

Ulf har industrierfarenhet från Saab (stora tekniska programsystem), Ericsson (basstationer för mobiltelefoni), AstraZeneca (kravhantering som möter medicinsk standard), Tele2 (ärendehantering i utvecklingsprocess med korta ledtider), Micronic (dokumentering i CM-plan), Försvarsmakten (utveckling av webbaserat helpdesk¬system), FMV (virtuellt laboratorium för test och utbildning), Apotekens Service (analys av befintlig CM-verksamhet), Pensionsmyndigheten (analys av befintlig CM-verksamhet), FMV (CM-strategi för framtida källsystem).

INRIKTNING

Kunskap och erfarenhet kan sammanfattas med följande:

  • Konfigurationshantering och verktyg för versionshantering.
  • Modeller och metoder för systemutveckling och kravhantering.
  • Karthantering (webbsidor och appar med OpenLayers).
  • Apputveckling (webbapplikationer av typ PWA).
  • Smarta hem och IoT (Home Assistant, ESPHome, ESP32/ESP8266).