WayPointer – Visa vägen

WayPointer är en app för navigering i Skandinavien. Sjökort hämtas från Eniro och vindprognoser hämtas från SMHI. Det är möjligt att hantera girpunkter (Waypoints) och sammansatta rutter (Routes). Det går att visa specialicerad styrinformation mot enskilda girpunkter. Position hämtas fron den intera GPS-funktionen i iPhone/iPad.

Dessa bilder är från en prototyp och visar inte en slutlig produkt. Lansering planeras till våren 2019.